Föregående sida

Gotländska Militära fanor 1887 - 2000

Marinen

   

Fårösunds marinbrigad med Gotlands kustartilleriregementes fana

På röd duk i mitten fd kustartilleriets vapenbild; två korslagda eldrör av äldre modell under en kunglig krona och över en flammande granat och vågor, allt i gult. I övre inre hörnet landskapet Gotlands vapenbild; en vit vädur med gul beväring bärande på en korsprydd stång ett banér med bård och flikar, allt i gult.
Applikationerna i gult sydda med maskinsöm i zig-zag. Även vitt fansiden med röd och vit maskinsöm. Fäst vid stången med 36 st tännlikor i rad 2+2 st. Delad vitmålad slät stång.

   
   

Gotlands Kustartilleriregementets fana

   
 

 

 

Gotlands Kustartilleriregemente

Utbildningsbataljonens fana

 
 

 

Gotlands Kustartilleriregemente

Kustförsvarsbataljon Fårösund (Kfbat FD)

 

 

 

 

Gotlands Kustartilleriregemente

Kompanifana

 

 

 

 

Kamraföreningen Gotlandskustartilleristernas fana

Beskrivning: Korslagda kanoner, över en vågskura med kreverande granat, allt i gult på en av gul bård omgivet granatrött fält i vars inre hörn finnes en vit vädur med gul fana.

(Fanan godkänd av Riksarkivets Heraldiska sektion den 14 april 1954).

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig