Föregående sida

Vårdkasar

         

Bara

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var Jöns Persson vid Hallgårds

Bahra berget

         

Bunge

Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var Anders Andersson vid Stux. Mellan Stux och Biskops

Sundsängen

         

Burs

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var G Loggin vid Sigdes

Bondarfve backe

         
Bunge Vårdkase uppsatt 1788. Sydöstra udden av Bungenäs
Näs udd vid Fårösund
         

Eke

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var Severin Norrby vid By. Vägskälet 500 NO om Eke kyrka

Halle backe

         

Eksta

Vårdkase uppsatt 1788.

Kronvalls fiskeläge

         

Eksta

Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var Conrad Hägur och Carlström vid Bjerges

Kronvall

         

Endre

Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var Nils Nilsson vid Bjers

Endre backe

         

Etelhem

Vårdkase uppsatt 1788. I trakten av Bjärkby

Etelhems backe

         

Fardhem

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Höjden 1300 meter NNO om Fardhems kyrka

Sandarfve kulle

         

Fleringe

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. 

Svarfare huk

         

Fleringe

Vårdkase uppsatt 1788. Svarvare klint vid Kappelshamnsviken

Svarfvar huk

         

Fole

Vårdkase uppsatt 1788. Mellan Fole kyrka och Ringvide

Fole backe

         

Fole

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var Nyberg vid Nygårds och Olof Farstedt

Ösarfve backe

         

Follingbo

Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var J Pettersson vid Lilla Vede. NV om Norrbys

Follingbo backe

         

Fårö

Vårdkase uppsatt 1788. Höjden I km sydost Fårö kyrka

Fårö kyrka "varden"

         

Fårö

Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var lotsen Hamstedt. Landsnäs

Landsnäsa

         

Fårö

Uppsatt 1853-54. Lutterhorn

Lauterhorn

         

Gothem

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var arbetskarl Weström vid torpet Hästhagen

Gothems hammar

         

Gothem

Vårdkase uppsatt 1788.

Gothems hammar

         

Grötlingbo

Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var lotsen Hallbom

Grötlingbo udd

         
Grötlingbo Vårdkase uppsatt 1788. Inloppet till Slesviks hamn i Grötlingbo Grötlingbo udd
Faludden och Faludden
         

Hablingbo

Vårdkase uppsatt 1788. Vid Garnsviken

Vaktudd

         

Hablingbo

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var Peder Burge

Vaktudd

         

Hall

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var P M Lindström

Halls huk

         

Hall

Vårdkase uppsatt 1788.

Halls klint Halls huk

         

Hangvar

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var Lundberg vid Häftings

Häftings klint

         

Hellvi

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var tullvaktmästaren i Lörje Hr. Krook

Smöjen

         

Hellvi

Vårdkase uppsatt 1788.

S:t Olofsholm

         

Klinte

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var Johan Olin Walla

Klinteberget

         

Klinte

Vårdkase uppsatt 1788. Ovanför Klinte kyrka på klinte backe "klinteberget" öster om
kyrkan.

Klinteberget

         

Kräklingbo

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var länsman Nordahl. Torsburgen p 68,1

Thorsborgen

         

Linde

Vårdkase uppsatt 1788. "Lindeberget" väster om kyrkan

Linde backe

         

När

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var Hans Holmén

Nährs holme

         
När Vårdkase uppsatt 1788. Kapellet i Närs hamn Kapelluddens fiskläge (möjligen Stångudden
om detta namn hänsyftar på vårdstång)
Kapelluddens fiskläge
         

När

Vårdkase uppsatt 1788. Mellan Laus holmar och Närsholmen Nabbens fiskeläge

Nabbsudden

         

Näs

Vårdkase uppsatt 1788. Näs udd vid inloppet till Burgsviken i Näs socken

Näs udd

         

Othem

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var patron Eneqvist. Vid Slite

Lenna berget

         

Othem

Vårdkase uppsatt 1788.

Lotsbacken i Slite

         

Rute

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var L Kolmodin vid Malms

Furiln

         

Rute

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var Nordahl vid Koparfve. Skoldru, fornborg, p 52.8, 2 km SV Rute kyrka

Skallra backe

         

Stenkumla

Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var husbonden L Bokström i Stenkumla

Stenkumla backe

         

Stenkumla

Vårdkase uppsatt 1788. Vid Stenkumla kyrka

Stenkumla backe

         

Stenkyrka

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var länsman Kock. Klinten N Stenkyrkehuks fyr

Rödklints udd

         

Stenkyrka

Vårdkase uppsatt 1788. Omedelbart väster om Lickershamn

Gotlands jungfru

         
Sundre Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var G Engström vid Kyrkarfve
Holms hällar (Holmhällar)
         

Sundre

Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var H Westergårda. 500 m SV Tore

Waktbacken

         

Sundre

Vårdkase uppsatt 1788. Hoburg i Sundre socken "Vaktbacken" 500 m sydväst Tore

Vaktbacken

         

Tingstäde

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var Olof Lundin. Vid kyrkan

Tingstäde backe

         

Tofta

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var husbonden L Bokström i Stenkumla

Nyref

         
Tofta 1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var husbonden L Bokström i Stenkumla
Staf klint (Vårdkasehöjden i Tofta)
         

Tofta

Vårdkase uppsatt 1788. Mellan Gnisvärd och Västergarn

Utholmen

         

Vamlingbo

Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var lotsen Wigsten

Nybro skans (Vale)

         

Visby

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var Joh. Elm vid Mickelgårds. Vid Snäckgärdsbaden

Korpklint (norr)

         
Visby Vårdkase uppsatt 1788.
Korpö klint vid Visby Skansudde
         

Vänge

Vårdkase uppsatt 1788. 500 m väster Vänge kyrka

Bjerges

         

Vänge

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var fältväbel Häglund vid Gandarfve. 500 meter V om kyrkan

Wänge backe

         
Västergarn 1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var handlaren J Westberg
Westergarns holm (Skansudde)
         

Västerhejde

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var kapten Kylander. Vid Högklint i Västerhejde enl annan uppgift

Korpklint

         

Öja

Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var Klas Bringes

Faludd

         

Östergarn

1 Vaktbod. Uppsatt 1853-54. Ansvarig för tunnorna var P Stenbom och Joh. Wiberg. Ca 1 km V om Herrvik

Grogarns berget

         

Östergarn

Vårdkase uppsatt 1788. Grogarn Omkring 1 km väster Herrviken

Herrviken

         

Östergarn

Vårdkase uppsatt 1788.

Sysneudd

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig