Föregående sida

Sidansvarig

Jag som står bakom denna sida heter Kjell Olsson, är född, uppvuxen och hoppas få sluta mina dagar på världens vackraste plats, Gotland. Där har jag lite över 60 år framlevt mitt liv. Är gift och har en sork och en tös.

Under många år har jag varit  intresserad av historia och då framförallt militärhistoria. Någon djuplodande forskning är det sällan frågan om jag har ingen som helst ambitioner att på något sätt ge en heltäckande bild av den gotländska militärhistorian snarare ett litet bidrag till kännedom.

Min förhoppning är att försöka sprida ett intresse till fortsatt forskning i den Gotlandska militära historia. De olika sidorna utgör i huvudsak resultatet av min egen forskning under många år. 

 

   

 

Vem är Mickael Lundgren

Som sidansvarig har jag Mickael Lundgren att tacka för mycket. Han har under en längre tid tillfört denna sida en mängd uppgifter som har höjt sidans status åtskilligt. Jag vill nog säga att utan Mickaels hjälp har sidan inte varit vad den är i dag. Hoppas att vårt sammarbete kommer att bestå under lång tid.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Viktigt. Vad gäller de fotografier som förekommer på sidorna så har jag själv tagit de flesta av dem. I bland förekommer bilder där jag är osäker på om någon äger rättigheterna. Det enda jag kan säga till mitt försvar är att jag visar dem i ett vad jag tycker vällovligt syfte och att jag inte tjänar en enda krona på att ha dessa sidor på Internet. Givetvis kommer jag att beakta eventuella ifrågasättanden!

I samband med detta vill jag också passa på att tacka alla er som bidragit med foton, bilder och information - några nämnda, men ingen glömd!  
Hittar du några sakfel eller råkar på en felaktig länk så får du gärna höra av dig. Att alla uppgifter är helt korrekta kan jag inte garantera, men allt är skrivet med bästa välvilja. 

 

Hemligstämplat material. Vad är ännu hemligt? Naturligtvis finns på dessa sidor inget som ännu i dag är hemligstämplat. Allt som finns på denna sida är tillåtet. Antingen är materialet tidigare tryckt i någon skrift eller så har jag tillfrågat ansvariga personer. Så någon landsförrädare är jag inte!! (Tidigare hemliga uppgifterna är nu befriade från hemligstämpeln och det föreligger inte längre någon sekretess enl: FORTV 2009-02-10, SäkE565/09 Skydd resp KrA 2009-06-04 Dnr 43-2007/602).

 

Hjälp till. Har du något att bidra med så skicka gärna in det. Det kan vara minnesanteckningar från din tjänstgöring vid något förband på Gotland,  kanske har du något biografiskt material. Allt är av intresse. 

Fotografier är alltid intressant. Om du inte kan skicka bilder med epost så skicka den till mig så scannar jag av den och skickar tillbaka den direkt. Naturligtvis kommer ditt namn att nämnas som källa eller ägare till fotografiet. Du är själv välkommen med tips och egna kunskaper. 

 

Copyright. Jag har på varje sida varit tvungen att infoga en rad angående copyright, se nedan. Denna åtgärd tycker jag egentligen inte om. Men eftersom en del personer har kopierat och själva använt bl a fotografier från denna sida för egna ändamål så blev jag tvungen att göra något.

Många personer har lämnat uppgifter och fotografier till sidan. Jag har lovat att de enbart skall användas här och inte hamna på någon kommersiell sida. Men när jag hittar fotografier från privata fotoalbum uppsatta till och med på statliga museer utan att jag på något sätt tillfrågats då har det gått för långt. Jag har till och med hittat fotografier i en gotländsk tidning. När jag då påtalat att detta inte är godkänt av mig har jag enbart fått beska kommentarer tillbaka.

"Upphovsrättslagen gäller fullt ut på Internet. Det innebär att man inte får ta någon annans uppgifter eller fotografier och använda den för egen publicering, då bryter man mot lagen".

Men naturligtvis hjälper jag till med både uppgifter och foton om någon är intresserad, jag är inte omöjlig. Det enda jag kräver är att man frågar innan man tar något från min sida.

 

 

Våra gamla trotjänare på Tofta skjutfält i början av 1970-talet

 

 

Förutom en hel del tidningsartiklar har jag även utgett ett par skrifter.

 

Närmare 7000 gotlänningar har tjänstgjort i det gotländska båtsmanshållet som grundades för omkring 350 år sedan, strax efter det svenska maktövertagandet av Gotland. I boken beskrivs hur det gotländska båtsmanshållet var organiserat, hur båtsmännen levde på roten, ombord på fartygen och hur de rekryterades. I boken finns förteckning över i vilka socknar rotarna var belägna. Boken bidrar till att öka kännedomen om denna för Gotland förut så viktiga organisation.

 

Den 30 november 1939 angreps Finland av Sovjetunionen. Många svenskar ville hjälpa sina finska bröder och anmälde sig för att delta i kriget. Vinterkriget 1939-1940 följdes av fortsättningskriget 1941-1944, och sammanlagt omkring 10000 svenskar deltog som frivilliga. På Gotland anmälde sig ca 200 personer. I boken "Till bröders hjälp" återges 24 skildringar, från dagböcker, tidningsartiklar och intervjuer, där vi får följa gotlänningar, såväl officerare som meniga, vid de olika frontavsnitten. De berättar om striderna, spänningen, den stränga kylan, vardagen, kamratskapet, galghumorn och rädslan. Ett flertal av de gotländska frivilliga erhöll senare medaljer för tapperhet i fält.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Kontakta sidansvarig