Den ryska ockupationen av Gotland 1808

År 1808 skickade Ryssland styrkor till Gotland, för att ockupera ön. Det gick inte riktigt som Ryssland tänkt. Sverige visade upp sig från sin bästa sida, och ockupationen blev inte långvarig. Här djupdyker vi i händelsen.

Hur kunde Ryssland ockupera Gotland?

Den ryska ockupationen av Gotland år 1808 var ett resultat av att Sverige krigade på flera fronter. Hela svenska flottan var flyttad från Östersjön till Öresund och lämnade Gotland utan soldater och fartyg.

Under tiden för den ryska ockupationen av Gotland pågick ett stort antal krig i Europa. Dessa krig ägde rum mellan 1792 och 1815 och kallas för revolutionskrigen och Napoleonkrigen. Krigen innebar att Sverige i norr krigade mot ryssen och i söder försökte försvara landsgränsen mot Danmark.

I och med att Sverige var tvungen att försvara sig såväl i norr som i söder, fanns det inga militära svenska styrkor på Gotland år 1808. De fransk-danska militära aktiviteterna gjorde att den svenska flottan lämnade Östersjön för att bege sig till Öresund.

Tack vare Sveriges hat mot Napoleon allierade sig Storbritannien med Sverige. Även deras flotta hade tidigare befunnit sig i Östersjön, men blivit tvungen att göra samma förflyttning som den svenska flottan. Östersjön lämnades öde.

Varför ville Ryssland ha Gotland?

Rysslands dröm var att göra Gotland till en örlogsbas. Man skickade nio ryska handelsfartyg som seglade under falsk flagg från nuvarande Lettland mot ön. Den 22 april 1808 nådde fartygen Gotland. Ombord fanns 6 artilleripjäser och 1 800 man ledda av amiral Nikolaj Ardrejevitj Bodisco.

Ovetandes om att ryssen landstigit vid Sles i Grötlingbo på sydöstra Gotland, var landshövding Erik af Klint i full gång med att sätta ihop ett lantvärn. Landshövdingen var pensionerad sjöofficer och tyckte att Gotland behövde ett eget försvar.

När af Klint fick veta att ryssen hade kommit satte han samman ett uppbådat allmoge eftersom arbetet med lantvärnet inte var färdigt. I slutändan bestämde sig den pensionerade sjöofficeren sig för att oddsen var för dåliga. Den 23 april beslutade han att gotlänningarna skulle ge sig utan strid.

Hur gick det till när Ryssland ockuperade Gotland?

När Ryssland skulle ockupera Gotland begav sig en delegation beger till Sanda för att träffa Bodisco på gästgiveri Sandäskes. Där skulle kapitulationen undertecknas. En annan delegation begav sig till Stockholm för att berätta att ryssens ockupation av Gotland var ett faktum.

Söndagen den 24 april tar Ryssland plats i Visby. Bodisco utropar sig till guvernör av Gotland. Alla svenska ämbetsmän, bortsett från af Klint, får dock stanna kvar på sina positioner.

Hur gjorde Sverige motstånd mot Ryssland?

Sverige var inte sämre än Ryssland och var på väg att göra motstånd på Gotland. Den 27 april nådde nyheten om Rysslands ockupation av Gotland Stockholm. Svenskarna agerade fort. Linjefartygen Tapperheten och Manligheten skickades från Karlskrona mot Gotland.

Fartygens uppgift var att blockera hamnen i Slite och se till att ryssen inte kunde få hjälp hemifrån. Den 12 maj var fartygen på plats. Dagen innan, den 11 maj, lämnade amiral Rudolf Cederström fastlandet på linjefartyget Konung Gustav IV Adolf.

Cederström hade sällskap av linjeskeppen Vladislaff, Prins Fredrik Adolph och Äran, samt fregatten Bellona och briggarna Svala och Disa. Även jakten Fortuna satte kurs mot Gotland. Här kan du läsa mer om svenska fartyg.

Ombord på skeppet fanns 2 000 svenska soldater under ledning av överstelöjtnant Carl Johan Fleetwood. Den svenska flottan fick dessutom sällskap av den brittiska flottan, för att patrullera Östersjöns vatten.

Varför gav Ryssland upp Gotland?

Den 17 maj var det dags för Ryssland att ge upp Gotland. Bodisco fick veta att svenska soldater landsattes på Gotland. Bodisco kapitulerade omedelbart. Den svenska militären fick vid Tule i Ganthem veta att ryssen kapitulerat. Ryssarna utrymde Visby samma dag och lämnade Gotland redan dagen därpå.

Den 18 maj 1808 var ryssens tre veckor långa ockupation av Gotland över.

Lämna en kommentar

Enter the text from the image below