5 Svenska militära fartyg (2021)

Den svenska marinen har ett stort antal militära fartyg. Här lär du dig mer om fem av de intressantaste svenska militära fartyg och fartygstyper som flottan navigerar 2021: Ubåt Gotland, Stridsbåt 9H, Minröjningsfartyg Koster, Skonerterna Gladan och Falken, och HMS Pelikanen.

1. Ubåt Gotland: moderna svenska militära fartyg

De gotlandsklassade ubåtarna är svenska militära fartyg av modernt snitt. Enligt Försvarsmakten själva är dessa ubåtar det modernaste som flottan har att erbjuda. Sveriges militär har tre stycken: HMS Gotland, HMS Uppland och HMS Halland. Namnen till trots tillhör samtliga fartyg gotlandsklassen.

Dessa moderna ubåtar är bestyckade (vilket betyder beväpnade) med lätta torpeder för att kunna försvara sig mot andra ubåtar och tunga torpeder. Detta för att kunna göra insatser mot fartyg på ytan.

Tack vare sina Stirlingmotorer kan en ubåt av gotlandsklass hålla sig under vattenytan flera veckor i sträck. Motorernas förbränning sköts av flytande syre, vilket innebär att de inte behöver hämta luft ovanför ytan.

2. Stridsbåt 9H: svenska militära fartyg för halv pluton

Stridsbåt 9H används för att transportera soldater, men är även rustat för marin strid. Beväpningen är normalt tre tunga kulsprutor. Detta kan kompletteras med granatspruta, samt utrustning för isättning av minor eller sjunkbomber.

H:et i 9H signalerar att det får plats en halv pluton i detta snabba militära fartyg. 18 man kan alltså samsas ombord i full stridsutrustning. Som transportbåt klarar stridsbåt 9H att föra fram hela tre ton utrustning. Det kan vara till exempel vara vapen och ammunition till en landsatt pluton.

3. Minröjningsfartyg Koster: världens bästa luftförsvar

Denna typ av svenska militära fartyg har en del år på nacken. 1980 byggdes fartygen av Kosterklass för att försvara Sverige mot sjöminor. De har sedan moderniserats i början av 2000-talet och förblir en mycket viktig del av det svenska sjöförsvaret.

Med sina radarstödda automatkanoner har de svenska fartygen av Kosterklass faktiskt det mest avancerade luftförsvaret i världen jämfört med andra minröjningsfartyg.

Även om minröjning är dessa militära fartygs främsta uppgift kan dessa båtar även delta i attackerande insatser. Både granater, sjunkbomber och egna minor kan läggas ut vid behov. Fartygen är även utrustade med fjärrstyrda undervattensfarkoster.

4. HMS Pelikanen: unikt fartyg inom svensk militär

Det finns bara en HMS Pelikanen. Detta fartyg är unikt i den svenska militären – endast ett torped- och bärgningsfartyg står att finnas i flottan och att arbeta som besättning ombord på detta militära fartyg är minst sagt utmanande.

För besättningen på HMS Pelikanen gäller det att hantera svåra väderförhållanden, mörker och att ligga ute till sjöss större delen av arbetstiden. Arbetsuppgifterna är nämligen att bärga torpeder som används framför allt i övningsskjutningar för andra delar av den svenska flottan.

Torpederna som ska bärgas väger mycket tungt. De lyfts upp med en stor kran som finns på däck på HMS Pelikanen, men lyftarbetet innefattar också en hel del manuell muskelstyrka. Torpederna transporteras sedan tillbaka till land för rengöring och justering av annan militär personal. Därefter återanvänds torpederna.

5. Skonerterna Gladan & Falken: utbildning på svenska militära fartyg

Gladan och Falken är vackra segelfartyg som har en självklar plats i svensk militärutbildning. Att utbildningen sker på just segelfartyg bidrar till att säkerställa att flottans personal verkligen har grundläggande kunskaper om sjöliv och fartyg.

Att lära sig att segla är det bästa sättet att förstå hur havet fungerar. Navigation, praktiskt arbete och samarbete inom besättningen är extra viktigt just på en segelbåt. Fartygstypen skonert (även kallad skonare) ställer särskilda krav på sjömännen med sin fulla segelrigg.

För den som vill utbilda sig inom marinen och få möjlighet att segla med Gladan och Falken kan det vara bra att läsa mer om vad som krävs för att bli svensk militär.

Lämna en kommentar

Enter the text from the image below