Svensk militär rang 2021

Här går vi igenom systemet för militär rang i Sverige. Du får läsa om olika befattningar, veta varför kungen har fler titlar än ÖB och så tipsar vi om vidare läsning för dig som själv vill ha fyra stjärnor på axeln.

Vad är militär rang?

Gradbeteckningarna för svensk militär rang visar vilken plats i den militära hierarkin en person inom Försvarsmakten har. 2019 gjordes vissa förändringar i graderna för svensk militär rang. Denna artikel skrivs i enlighet med dessa, och är alltså fullt uppdaterad för svensk militär rang 2021.

Vilken militär rang i Sverige är högst?

Högst i näringskedjan av militär rang i Sverige är fyrstjärnig general och amiral. På dessa steg i den militära rangen finns bara två personer: Överbefälhavaren (ÖB) och kungen. ÖB innehar graden general och kungen är både general och amiral.

Att kungen till skillnad från ÖB har dubbla grader beror på att graden amiral återfinns inom flottans militära rang. ÖB Michael Bydén är tidigare stridspilot och ingår alltså inte i flottans hierarki mer än som övergripande chef för Försvarsmakten. Sittande kung Carl XVI Gustaf har däremot militär bakgrund i både flottan, armén och flygvapnet.

Lägst i militär rang i Sverige står den som precis börjat sin militärtjänstgöring. Men även inom de lägre skikten av svensk militär rang finns olika nivåer.

I den här artikeln om svensk militär rang fokuserar vi på titlarna inom armén. Utförlig genomgång av samtliga militära inriktningar finns hos Försvarsmakten.

Vilka grupper finns inom svensk militär rang?

 • Officerare
 • Generalspersoner och flaggmän
 • Specialistofficerare
 • Officersaspiranter
 • Gruppbefäl
 • Soldater och sjömän

Vad kallas de lägst rankade svenska militärerna?

 • Menig
 • Menig 1
 • Menig 2
 • Menig 3
 • Menig 4
 • Vicekorpral (kan sedan stiga i graderna till att ingå i systemet för gruppbefäl).

Vilka titlar har svenska gruppbefäl?

 • Korpral
 • Furir
 • Överfurir

Vad är första steget till att bli yrkesmilitär?

För den som vill bli yrkesmilitär inom armén är det första steget en formell utbildning till specialistofficer. En specialistofficer har spetskompetens på sin militära inriktning. Hen både deltar i stridssituationer, tillämpar andra chefers beslut och ansvarar för att utbilda de med lägre rang i svensk militär.

Vilka grader i svensk militär kan en specialistofficer ha?

 • Sergeant
 • Översergeant
 • Fänjunkare
 • Förvaltare
 • Flottilj-/ regementesförvaltare

Samtliga officerare är befälspersoner och är alltså ledare på olika nivåer inom den svenska militären. Den soldat som strävar efter att bli officerare kallas officersaspirant. Den lyckade officersaspiranten klättrar sedan vidare på karriärsstegen för svenska officerare.

Vilka är gradbeteckningarna för svenska officerare?

 • Fänrik
 • Löjtnant
 • Kapten
 • Major
 • Överstelöjtnant
 • Överste

Vilka är de högsta titlarna i svenska armén?

 • Brigadgeneral
 • Generalmajor
 • Generallöjtnant
 • General

Dessa herrar och damer av generaler är alltså svensk militärs allra högsta höns. På deras uniformerade axlar sitter ett visst antal stjärnor som visar på deras inre rangordning. Generalen är den som har maxantalet fyra stjärnor.

Vilka typer av tjänstgöring kan man göra i svensk militär?

 • Fältuniform
 • Armén
 • Flottan
 • Amfibiekåren
 • Flygvapnet

Den svenska armén är alltså uppdelad i olika grenar. Dessa grenar har sina egna system av militär rang. Dock är den hierarkiska uppbyggnaden densamma i alla grenar.

Till exempel heter officersgraden major istället örlogskapten i flottan, men värderingen av graden är samma. Uniformer och utseende på gradbeteckningar skiljer sig också åt beroende på vilken typ av tjänstgöring det gäller.

Var kan jag läsa mer om att bli militär?

Att stiga i graderna till fyrstjärnig general är få förunnat. Att bli kung kan nog påstås vara utom räckhåll, men ÖB är faktiskt en titel du kan arbeta dig upp till. Du som vill försöka kan läsa mer om vad som krävs för att bli svensk militär här.

Lämna en kommentar

Enter the text from the image below